🕌🌟Nước hoa nam đại bàng xanh (Ghala Zayed Saheb Al Samou Luxury) 100ml🌟🕌🌟Nước hoa nam đại bàng xanh (Ghala Zayed Saheb Al Samou Luxury) 100ml🌟🌟🌟🌟 ♻️Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương đông 👨Giới tính: Nam 💥Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25 🌟Nồng độ: EDP ♻️Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ 🌹Độ toả hương: Gần – To

Nội dung chi tiết
0 Bình luận